ครม.รับทราบการปรับปรุงสถานะการดำเนินการงบประมาณปีงบประมาณ 2559/60

ครม.รับทราบการปรับปรุงสถานะการดำเนินการงบประมาณปีงบประมาณ 2559/60

คณะรัฐมนตรีได้รับและทบทวนสถานะล่าสุดเกี่ยวกับโครงการสำคัญๆ ตาม ‘Last Mile’ ตามเป้าหมาย 150 วันที่ตั้งไว้ระหว่างการถอยของคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคมของปีนี้ ครม.รับทราบภาพรวมสถานะการดำเนินการของงบประมาณปีงบประมาณ 2559/60 และร่างงบประมาณปีงบประมาณ 2560/61 ตามการเปิดตัวคฤหาสน์ผู้บริหาร คณะรัฐมนตรีได้รับและทบทวนภาคส่วนสำคัญอย่างรอบคอบ ครอบคลุมภาคเกษตร การค้า การศึกษา พลังงาน สุขภาพ ICT ท่าเรือ อาคารสาธารณะ ถนน น้ำ และศูนย์วัฒนธรรม Kendeja

ในการดำเนินการอย่างรอบคอบของงบประมาณปีงบประมาณ 2016/17 คณะรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินการตามงบประมาณแม้ว่าจะมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญก็ตาม

อย่างไรก็ตาม

 คณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการดำเนินการงบประมาณ ได้กำหนดให้มีการเสริมสร้างกลไกการควบคุมที่จะแจ้งการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มุ่งไปที่ความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองและการใช้ในทางที่ผิด

คณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะทำงานที่นำโดยกระทรวงการคลังและการวางแผนพัฒนา หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการประสานงานและเสริมสร้างการควบคุมภายในในการจัดการเงินเดือนของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีทบทวน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยฉบับย่อที่ดำเนินการโดย Centre for Liberia’s Future นำโดย Dr. Emmanuel Dolo ในโครงการดูแลและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเชื้ออีโบลา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates

จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมกับศูนย์เพื่ออนาคตของไลบีเรียเพื่อพิจารณาผลการวิจัยอย่างรอบคอบ

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีได้รับการเร่งรัดร่างปฏิทินกิจกรรมฉลองเอกราชครั้งที่ 170 ของสาธารณรัฐไลบีเรียในปีนี้

คณะรัฐมนตรียังสั่งให้บุคคลและสถาบันที่กระทำผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนโครงการของญี่ปุ่นดำเนินการชดใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องได้

จากนั้น คณะรัฐมนตรีได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับ UNMIL Star Base และทบทวนทางเลือกต่างๆ เพื่อการพิจารณาในภายหลัง

ในขณะเดียวกัน ในความพยายามที่จะให้แน่ใจว่าสมาชิกคณะรัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้บังคับใช้ “มารยาทของคณะรัฐมนตรีสำหรับการรณรงค์การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น” โดยมีผลทันที

มารยาทกำหนดให้สมาชิกทุกคนในคณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติตาม Letter and Spirit of the Code of Conduct อย่างเต็มที่

Credit : ribeha.net
longchampoutletsaleonline.net
arcadecrafting.com
fofan.org
alyandajfans.com
halo50k.com
newcoachfactory.com
fascistgaming.net
shamsifard.com
authenticnationalspro.com
infamousclan.net
synergyfactor.net